Huisregels

Huisregels

Heel fijn dat jij lid bent of wordt van het Communicatienetwerk Limburg. We waarderen het enorm als je ook actief meedoet. Het verrijkt je en we hebben het gezellig met elkaar! Hoeveel energie je erin wil en kunt steken is aan jou.

Onze aanbevelingen

Het lidmaatschap van het Communicatienetwerk Limburg is niet vrijblijvend. We verwachten een actieve bijdrage. Dat kun je als volgt doen:

  • Kom naar zoveel mogelijk bijeenkomsten. Inhoudelijk interessant en je ontmoet op een informele manier mensen uit het vak.
  • Heb je ideeën voor thema’s van bijeenkomsten? Laat het weten aan een van de leden van het Bestuur.
  • Wil jezelf mee-organiseren. Leuk! Dit kan door: lid van het Bestuur te worden, door bij te dragen aan de nieuwsbrief of door programmaonderdelen incidenteel voor je rekening te nemen. Ook kun je nieuwe leden wegwijs maken. Deel jouw wensen met een van de leden van het Bestuur.
  • Deel informatie via LinkedIn of de nieuwsbrief, via het secretariaat.
  • Verbetersuggesties in welke vorm dan ook zijn welkom. Laat het weten via secretariaat of spreek met een van de bestuursleden.
  • Uiteraard betaal je je lidmaatschap op tijd en geef je wijzigingen door in je NAW-gegevens.

Verhindering bijeenkomsten

Bijeenkomsten kosten uiteraard geld. Denk aan; huur van ruimte, audio, spreker en catering. Heb je je aangemeld voor een bijeenkomst en ben je alsnog verhinderd? Meld je minimaal 3 werkdagen voor het event af. Meld je je later af, dan moeten wij helaas 25 euro in rekening brengen.

Tot slot

Het Communicatienetwerk Limburg is een platform om vakgenoten te ontmoeten. Je mag het ledenbestand niet gebruiken voor commerciële doeleinden zoals mailings, het doen van aanbiedingen of voor acquisitieactiviteiten. We zien erop toe dat deze huisregel niet wordt overtreden en het bestuur kan overgaan tot het (openbaar) royeren van leden die deze regel overtreden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required