Online aftrap van 2022

[ online ] Algemene ledenvergadering

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering van het
Communicatienetwerk Limburg

Het programma ziet als volgt uit:

  • Opening en welkom
  • Nieuwe bestuurssamenstelling
  • Vaststellen notulen AVL 28 januari 2021
  • Financieel verslag 2021 en begroting 2022
  • Terugkoppeling kascommissie en verlenen decharge kascommissie 2021
  • Instellen kascommissie 2022
  • Terugblik en vooruitblik bestuur 2021
  • Terugblik en vooruitblik programmaraad
  • Rondvraag
  • Afsluiting en opening nieuw verenigingsjaar

Ook CNL sluit wederom een bijzonder en raar jaar af. Een jaar waarin bijeenkomsten elkaar afwisselden van fysiek naar virtueel of gedwongen geannuleerd werden. Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het jaar georganiseerd. Dit keer helaas weer in een online variant. Het wordt een ALV waarin we terugblikken op een bijzonder 2021, maar ook vooruitkijken naar 2022.

Uiteraard is er aandacht voor de financiële verantwoording en de begroting. Verder draagt het huidige bestuur een nieuw bestuurslid voor, Henk Sipers. Tijdens de ALV stelt hij zich graag voor. We nemen afscheid van Judy op het Veld als bestuurslid vanwege haar verhuizing naar de randstad. Verder zoeken we nog een lid voor de kascommissie van 2022.

Conform de statuten kan elk lid van het CNL tot aan de ALV schriftelijk een bestuurslid voordragen, mits de kandidaatstelling ondersteund wordt door minstens 10% van de leden.

We hopen van harte dat de situatie in de loop van 2022 verandert en dat we elkaar dan weer ontmoeten. Voor nu vindt de aftrap van het nieuwe verenigingsjaar online plaats. Meld je dus aan voor het nieuwe CNL jaar en ontvang de link om de online ALV bij te wonen!

 


Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required