Hoe een megaproject heel klein kan zijn

Omgevingscommunicatie in het project Grensmaas

Presentatie en interactief debat door en met Peet Adams, communicatie-regisseur Consortium Grensmaas

Het Project Grensmaas is een van de grootste, zo niet het grootste, gebiedsontwikkelproject in ons land. In een unieke publiek-private samenwerking wordt gewerkt aan de hoogwaterveiligheid van de Limburgers, waarbij de ontwikkeling van het landschap en natuur hand in hand gaan met de winning van grind en zand. Een megaproject dat zijn succes dankt aan de kleinschalige aanpak. Een project dat in ons land en in Europa meermaals wordt geprezen. Niet alleen om het feit dat we er in onze provincie in slagen om hoogwaterveiligheid te combineren met gebiedsontwikkeling én de winning van bouwgrondstoffen. Maar juist ook vanwege de manier van communiceren. Kleinschalig en dichtbij, met aandacht. Waarbij het Consortium Grensmaas zich vooral etaleert als goede buur en luisterende partner.

Op 30 mei zijn we te gast bij het Consortium Grensmaas en worden we meegenomen in het project en in de wijze waarop zij invulling en uitvoering hebben gegeven aan de omgevingscommunicatie. Hoe is men omgegaan met de omgeving, met weerstanden?

Hoe is het gelukt om weerstand om te vormen naar medestand in een dergelijk groot en langjarig project als dit. Peet Adams is de ontwerper en regisseur in de communicatie-aanpak van het project Grensmaas. Hij neemt ons mee in het verhaal van het project en vertelt wat zijn basis is voor het communicatieve succes. Aansluitend gaan we onder leiding van Peet Adams met elkaar in gesprek over het thema omgevingscommunicatie en bewonersparticipatie. Thema’s die met de komst van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar belangrijker gaan worden voor communicatieprofessionals én voor iedereen (ondernemers/organisaties) die initiatieven willen ontwikkelen waarbij het ontwikkelen van gebieden en (ver)bouwen aan de orde zijn.

Wij ontvangen jullie graag in misschien wel het meest onbekende dorp van Limburg: Schipperskerk. In het Schipperskerkje, de plek van waaruit het Consortium Grensmaas inmiddels vele bezoekersgroepen heeft ontvangen om het project Grensmaas toe te lichten en te laten zien.

Programma

  • 17.15 uur    Ontvangst, voor een hapje en een drankje is gezorgd
  • 18.00 uur  Hoe een megaproject heel klein kan zijn…
    Presentatie en interactief debat door en met Peet Adams, communicatie-regisseur Consortium Grensmaas
  • 19.00 uur  Wandeling naar het uitkijkpunt, met een toelichting op de werkzaamheden en aanpak in het gebied en blik op de aanpak van de hoogwaterveiligheid in Illikhoven
  • 20.00 uur  Afsluiting in het Schipperskerkje, met een drankje.
Voor degene die nog nooit van Schipperskerk hebben gehoord, hier wat extra informatie over deze bijzondere plek van onze volgende bijeenkomst:

Het plaatsje ligt in de gemeente Sittard nabij de plaatsen Grevenbicht en Papenhoven en wordt tegenwoordig gerekend tot onderdeel van de laatstgenoemde kern.

Bij de berghaven aan het Julianakanaal werd in 1936 een school voor schipperskinderen gebouwd. In 1944 werd in het schip Medea in de haven een noodkerk ingericht en hieruit ontstond het idee voor de door architect Th. L. Oberndorff gebouwde Schipperskerk. Ze werd in december 1949 ingewijd door bisschop Lemmens, ad salutem navigantium: tot heil van de varenden, zoals de eerste steen bij de ingang vermeldt. Het was een multifunctionele ruimte, waarin van 1956 tot 1969 tijdelijk een internaat voor schipperskinderen was ondergebracht. In 1969 kwam er een apart internaatsgebouw, de huidige Havenstube.

De kerk werd in 1999 aan de eredienst onttrokken. Aan de religieuze functie herinnert echter – afgezien van de architectuur – nog een glas-in-lood-raam van Varpu Spronken-Tikanoja met een afbeelding van de waterprocessie, zoals die in de jaren vijftig in de haven gehouden werd.

In 2012 kochten kunstenares Marieke Russel en haar man Pierre Coumans de kerk, gingen wonen in de pastorie en maakten van de Schipperskerk een galerie en een podium voor creatieve activiteiten, de plek van onze bijeenkomst.

Afbeelding: 1. uitzicht op de werkzaamheden Grensmaas // 2. Peet Adams, communicatie-regisseur Consortium Grensmaas


Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required