CNL-weerbericht voor 2019: prettig lenteweer

Het decor is nog helemaal nieuw; pas één dag officieel in gebruik. Met zo’n vijftig leden zijn we (het CNL) te gast in het restaurant van Maastricht Aachen Airport. Het voltallige bestuur – de penningmeester zelfs op krukken – geeft de ‘actuele weerberichten’ van het Communicatienetwerk Limburg.

Het is ‘rustig lenteweer’, al neemt het bestuur de ‘wolkjes aan de horizon’ serieus: het dalende ledenaantal en daarmee de afnemende inkomsten. Natuurlijk is het een algemene trend, en natuurlijk was het ledenbestand de afgelopen ‘vervuild’ geraakt met niet betalende leden. Maar toch: het bestuur vindt dat het we als communicatienetwerk betekenis hebben voor de vele professionals in Limburg. Daarom wordt dit jaar een marketingplan uitgerold om meer mensen bij meer organisaties te interesseren voor ons CNL. Maaike Schilderman gaat daaraan als nieuw bestuurslid zeker bijdragen.

Startklaar

Een belangrijk selling point van het Communicatienetwerk Limburg is natuurlijk het programma. En wat de afgelopen jaren steeds niet gelukt is, is er deze keer wel: de planning van het programma tot aan de zomer. Via de nieuwsbrief en de vernieuwde website worden de data al gecommuniceerd. De Programmaraad is volop bezig om alle bijeenkomsten uit te diepen en handen en voeten te geven. De dynamische aanpak in de Programmaraad is niet alleen gezellig en verrijkend voor de leden van de Programmaraad zelf, maar levert ook waardevolle bijeenkomsten op voor de leden. Dat is te zien aan het stijgende aantal deelnemers.

Inbreng van leden

Het Communicatienetwerk Limburg bestaat weliswaar uit communicatieprofessionals maar alle werkzaamheden worden gedaan in de vorm van vrijwilligerswerk, met per maand enkele uren secretariële ondersteuning van Gitta Starremans. Natuurlijk brengen alle actieve (bestuurs)leden hun professionaliteit in maar het netwerk heeft altijd behoefte aan actieve en betrokken leden nodig. Inbreng is nodig om het programma doelgericht te kunnen opzetten en uitvoeren. Zo zullen er ook weer bijeenkomsten georganiseerd worden bij de organisaties waar onze leden werken. De oproep leidde tijdens en na de avond tot enthousiaste reacties in de vorm van aanbiedingen en suggesties voor de inhoud.

Website, LinkedIn etc.

Het CNL is een netwerk en leden kunnen elkaar dus on- en offline bereiken. De website is vernieuwd en een belangrijke functie daarin is het ledenbestand. Voortaan kan iedereen dat actueel houden, zonder inspanning: je logt één keer in met je privémail, checkt jouw gegevens voor zover deze zijn ingevuld en vult aan waar nodig. Zo blijft de informatie voor andere leden altijd actueel.
Verder is er sinds kort een besloten LinkedIn groep voor CNL-leden. Leuk om vragen, inzichten, ervaringen etc. te delen. En voor het bestuur een extra kanaal om leden op de hoogte te houden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required