De emotie regeert. Hoe krijg je dat tussen de oren van rationele bestuurders?

Ben jij al een tegenspreker?

‘De ratio telt feitelijk niet meer in de samenleving. Politiek en media in Nederland zijn sterk gepolariseerd. Een rationeel verhaal kun je alleen nog over de bühne brengen in ‘vredestijd’.

Zodra er druk ontstaat telt louter de emotie en oordeelt de omgeving of je goed of fout bent….

Feitelijk gaat het niet langer om de vraag of je wettelijk in je recht staat of dat je keurig handelt zoals contractueel is overeengekomen. De norm vandaag is wat het oordeel van de omgeving is over de situatie. Dat sentiment is bepalend geworden voor de acceptatie van een situatie of besluit.

Dat is precies ook waar de schoen wringt voor de bestuurders in ons land. Want de ervaring leert dat het juist in de bestuurskamers nogal eens ontbreekt aan omgevingssensitiviteit. Er wordt vooral bestuurd met de blik ‘van binnen naar buiten’ en bovendien primair op rationele argumenten.

Lees het artikel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required