2017: Kom naar buiten

Iedereen houdt na 2016 en met drie cruciale verkiezingen in Europa voor de boeg zijn hart vast voor 2017. Welke kant gaat het op? Niemand die het voorspellen kan. Of 2017 een keerpunt wordt of slechts een onderdeel is in een langer lopende ontwikkeling, hangt van je perspectief af.

Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar op social media heb ik op verschillende plekken een lijstje voorbij zien komen met de positie van Nederland op allerlei terreinen. Dat geeft alleen maar reden tot optimisme. Of hebben jullie het interview met de Zweedse historicus Johan Norberg in De Volkskrant gelezen. Ook hij komt op basis van cijfers tot een optimistische kijk op de wereld. Over het grote geheel zijn we er de laatste eeuw sterk op vooruit gegaan. Jullie weten nu in ieder geval wat mijn perspectief is.

Dat de expertise van communicatiespecialisten voor beeldvorming en het ontwikkelen van perspectief een belangrijke rol speelt, is altijd zo geweest, maar de laatste jaren nog veel sterker. Het is geen reden om onszelf op de borst te kloppen, maar juist een reden om kritisch te blijven kijken naar onze rol. Hoe zien we onszelf als communicatiespecialisten?

Het programma gaf een beeld van de breedte van ons vak, zoals tijdens de dialoog voor de camera’s van TVLimburg , de lezing over vormgeving door de tijden heen, hoe je medewerkers ambassadeurs worden, hoe een gesloten organisatie als de NAVO een blik achter de schermen biedt, hoe de politie via social media contact onderhoudt met bewoners, welke social media  momenteel leading zijn, hoe de creatieve en authentieke communicatie van KesselsKramer werkt, hoe authenticiteit zich vertaalt in een nieuw business model van de Correspondent en hoe een regisseur je in de fuik van zijn beelden lokt.

Al die invalshoeken proberen wij in de vereniging een plek te geven. Welke ontwikkelingen spelen er in communicatieland, welk soort professional willen en kunnen we zijn te midden van alle bewegingen en hoe ondersteunen we dat vanuit ons netwerk?

Die benadering heeft afgelopen jaar geleid tot een heroriëntatie. We willen het programma nog meer dan voorheen centraal stellen. Dat leidt tot uitbreiding van ons aanbod: het programma met een maandelijkse inhoudelijke bijeenkomst, masterclasses en als nieuwe elementen het CNL café voor een babbel en een borrel en CNL opleidingen: een commercieel aangeboden studieprogramma op B en C-niveau waar in een groep van maximaal 8 deelnemers belangrijke communicatiethema’s worden behandeld. Binnenkort verschijnt dit aanbod op de website.

In samenhang met de verbreding en verdieping van het aanbod hebben we als bestuur gesproken over de kosten die daarmee samenhangen. Weliswaar zijn we afgelopen jaar binnen het budget gebleven maar we hebben gemeend dat tien euro per een inhoudelijk sterke bijeenkomst, met een broodje of soep vooraf en een drankje achteraf een behoorlijk lage prijs is. We willen die prijs verhogen, wat omgerekend neerkomt op een contributie van 125 euro per jaar. Ja, dat is 25% meer, maar we hebben de contributie al vele jaren niet meer verhoogd. Daarom achtten wij dit verantwoord.

Programmaraad

En als je de ambities wil waarmaken, ligt ook een structuurverandering voor de hand. Er is een programmaraad opgestart die een aantal keren per jaar diepgaand praat over de programma-onderdelen. Inmiddels is het programma voor het eerste halfjaar 2017 grotendeels bekend en worden de afzonderlijke avonden verder uitgewerkt. Het bestuur stelt zich faciliterend op ten opzichte van de programmaraad en zorgt dat alle randvoorwaarden op orde zijn.

Het bestuur

Het bestuur is met het oog daarop teruggebracht to de statutair bepaalde 5 leden: Gerrit-Jan Meulenbeld, Karin Dormans, Yolanda Dols, Lilian Zeekaf en George Vogelaar. Sem Wigman is lid van de programmaraad geworden en afgelopen zomer is Marleen teruggetreden als secretaris – nogmaals dank voor je inspanningen! Wij zijn nog op zoek naar een opvolger voor Marleen. Ook hebben we besloten om de ondersteunende taken professioneel te laten uitvoeren Nikki de Rooij heeft de afgelopen jaren ongelooflijk veel gedaan maar uiteindelijk moet je dan als bestuur toegeven dat het niet meer lukt om alles op vrijwillige basis geregeld te krijgen. Nikki Veldhuizen heeft daarom de taak gekregen ons secretarieel te ondersteunen.

Al met al een omkering van de rollen dus, waarbij het lidmaatschap van de programmaraad ook voor de leden ervan zeer verrijkend kan werken! Jullie begrijpen: we nodigen jullie allemaal uit om mee te komen doen – ook als dat maar voor een enkele bijeenkomst is!

30 jaar CNL

Jullie zien dat het Communicatienetwerk Limburg in beweging blijft. Dit jaar beweegt het netwerk al dertig jaar! We hebben daarom een feestje te vieren. In die 30 jaar heeft ons vak een enorme ontwikkeling doorgemaakt, het vak is steeds breder geworden en de raakvlakken met andere vakgebieden wordt almaar groter, denk aan nudging of datamining. Professionele communicatie is een strategische discipline geworden die echt het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Ook ons netwerk is veranderd, in samenstelling van mensen, in achtergrond. Leden zijn ook op verschillende manieren met het netwerk verbonden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen kiezen voor een rol daartussen. De basisdoelen zijn echter hetzelfde gebleven: netwerken en kennis delen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required